Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: MK14
Khóa học: Bài 14: Tổ chức, thực hiện và kiểm soát hoạt động Marketing
Số thành viên: 74
(0)
Không nhận diện được thuê bao, Quý khách vui lòng đăng nhập / đăng ký hoặc truy cập bằng 3G/4G của Mobifone

Video giới thiệu bài học

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH BÀI KIỂU LOẠI
Bài 14: Tổ chức, thực hiện và kiểm soát hoạt động Marketing
---Bài giảng 0 Phút SCORM

Giới thiệu

Chào mừng các bạn đến với "Bài 14: Tổ chức, thực hiện và kiểm soát hoạt động Marketing" , bài học sẽ giúp các bạn: 
- Tìm hiểu các mô hình tổ chức bộ phận marketing để giúp nhà quản trị có thể lựa chọn mô hình tổ chức phù hợp.
- Nghiên cứu các vấn đề trong tổ chức thực hiện kế hoạch và biện pháp marketing
- Xác định các nội dung cần đánh giá và điều khiển trong quá trình thực hiện hoạt động marketing. 

Mục tiêu

1.Hệ thống tổ chức quản trị Marketing 
2.Thực hiện kế hoạch và biện pháp marketing
3.Đánh giá và điều khiển hoạt động marketing
2