Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: MK11
Khóa học: Bài 11: Quản trị giá
Số thành viên: 68
(0)
Không nhận diện được thuê bao, Quý khách vui lòng đăng nhập / đăng ký hoặc truy cập bằng 3G/4G của Mobifone

Video giới thiệu bài học

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH BÀI KIỂU LOẠI
Bài 11: Quản trị giá
---Bài giảng 0 Phút SCORM

Giới thiệu

Chào mừng các bạn đến với "Bài 11: Quản trị giá" , bài học sẽ giúp các bạn hiểu được tổng quan, cách thức hoạt động của Giá, nắm được cơ bản chính sách điển hình và cách thay đổi giá.


Mục tiêu

- Tổng quan về giá
- Quy trình định giá
- Các chính sách giá điển hình
- Thay đổi giá
2