Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: MK08
Khóa học: Bài 8: Lựa chọn chiến lược marketing, khác biệt hóa
Số thành viên: 68
(0)
Không nhận diện được thuê bao, Quý khách vui lòng đăng nhập / đăng ký hoặc truy cập bằng 3G/4G của Mobifone

Video giới thiệu bài học

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH BÀI KIỂU LOẠI
Bài 8: Lựa chọn chiến lược marketing, khác biệt hóa
---Bài giảng 0 Phút SCORM

Giới thiệu

Chào mừng các bạn đến với "Bài 8: Lựa chọn chiến lược marketing, khác biệt hóa" , bài học sẽ giúp các bạn định nghĩa sự khác biệt hóa để xây dựng nên thương hiệu, và làm thế nào để đưa ra chiến lược trong cuộc cạnh tranh trên thị trường.

Mục tiêu

- Chiến lược thị trường
- Chiến lược định vị
- Chiến lược cạnh tranh
- Chiến lược theo chu kỳ sống sản phẩm 
- Các chiến lược theo chuỗi giá trị
...
2